For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر مهشید خرازیها خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ۸۳۱۱۱-۸۴۱۵۶ تلفن : ۵۷۰۲-۳۳۹۱-۳۱-۹۸+ فکس : ۲۷۵۲-۳۳۹۱-۳۱-۹۸+ وب سایت : مهشید خرازیها
  • دانشیار
  • سرپرست تحصیلات تکمیلی
زمینه های تحقیقاتی :
  • نانوکامپوزیت.های.پیشرفته
  • ساخت.و.توسعه.داربست.برای.مهندسی.بافت
  • مهندسی.بافت.نرم.و.سخت
  • چاپ.سه.بعدی.زیستی

تحت نظارت وف ایرانی